Kontakt

Personal i arbetslaget åk 4
Helena Norlin arbetslagsledare, lärare i svenska och NO, mentor i 4A
helena.norlin@stockholm.se
Gunilla Edekrans lärare i textilslöjd, mentor i 4A
gunilla.edekrans@stockholm.se
Sara Nordquist lärare i engelska, mentor i 4B
sara.nordquist@stockholm.se
Louis Wrede lärare i matematik och NO, mentor i 4B
louis.wrede@stockholm.se
Tobias Haglö lärare i SO, svenska och NO, mentor i 4C
tobias.haglo@stockholm.se
Mats Goliat lärare i trä och metallslöjd, mentor i 4C
mats.goliat@stockholm.se
Pia Kronwall, fritidshemsansvarig Bikupan
pia.kronwall@stockholm.se


Ingrid Gottkampf, barnskötare Bikupan och rastverksamhetsansvarig
ingrid.gottkampf@stockholm.se


Carolina Miliarakis, elevassistent
carolina.miliarakis@stockholm.se


Mathias Edfelt, elevassistent
mathias.edfelt@stockholm.se


Catarina Wangmar, resurslärare