Planeringar/Läxor

LÄXOR/PROV
Engelska:De elever som ännu inte har lämnat in sitt arbete om en resa
måste göra det snarast.


Matematik:
Ma-prov kapitel 4 och 5
5A och 5B tisdag 12/12