Planeringar/Läxor

                            LÄXOR/PROV                              
Engelska:


5A + 5C onsdag 5B torsdag
* Kunna läsa och översätta texten "Did you go to the concert?"  på s. 66-67 i textboken "Right on"
* Kunna glosor till texten - se s. 122

 
NO:
    Se gärna Staffans blogg: https://trollstaffan.wordpress.com/


Matte :
Ej uppdaterat